Sociální podnik TA KAVÁRNA

Cílem projektu je rozvoj a modernizace sociálního podniku TA KAVÁRNA, který připravuje osoby se zdravotním postižením pro vstup na otevřený trh práce prostřednictvím zaměstnávání na tréninkových místech a zároveň i vytváří stálá pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Projekt je financován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (reg. číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/19_105/0014802).

Probíhá od 1.11.2019