Pracuji, tedy jsem!

Projekt „Pracuji, tedy jsem“ poskytuje intenzivní pracovně-tréninkový program lidem se zdravotním postižením, kteří mají malé nebo žádné pracovní zkušenosti či jsou po úrazech a snaží se vrátit do práce. Lidé bez pracovních zkušeností získají základní pracovní návyky a dovednosti, lidé po úrazech se naučí, jak pracovat se svým nabytým handicapem. Trénink probíhá v TA KAVÁRNĚ a v Obchůdku Borůvka na Vyšehradě.

V rámci tréninkového programu poskytneme našim klientům takové služby, aby mohli získat základní pracovní návyky, jako je docházka podle rozvrhu, omluvy v případě absencí, práce v týmu a další dovednosti. Zároveň jim umožníme získat klíčové i odborné znalosti dle jejich individuálních potřeb a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Pomůžeme jim rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních a pomocných službách. V neposlední řadě jim pomůžeme hledat pracovní uplatnění a řešit překážky na trhu práce, které nejsou na straně klienta

Naší filozofií je poskytovat především takové služby, které budou skutečně podporovat integraci do společnosti a na trh práce. Nechceme o klienty přehnaně pečovat a vyvolávat v nich závislost na našich službách, ale naopak je podporovat v samostatném řešení jejich životní situace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.