Komunitní centrum Borůvka

PROJEKT BYL UKONČEN K 31.3.2021

 

„Komunitní centrum Borůvka realizuje vzdělávací a kulturní aktivity, jejichž cílem je prevence sociální exkluze, posílení sociální soudržnosti a propojení komunity osob se zdravotním postižením s komunitou osob bez postižení. V rámci komunitního centra budou propagována a komunikována témata spojená s životem lidí se zdravotním postižením.“

Srdečně Vás zveme na všechny jeho akce!

Co, kdy, kde?

_ _

Projekt Komunitní centrum Borůvka II. je financován Evropskou unií, z Evropských fondů, Operačního programu Praha – Pól růstu ČR, (reg. číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000696). Projekt navazuje na projekt Komunitní centrum Borůvka (reg. číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000212).