Doprava

V současné době je doprava speciálně upravenými mikrobusy nedílnou součástí integrovaného života lidí tělesným postižením. I přes snahu zpřístupnit městskou hromadnou dopravu i osobám na vozíku, je stále ještě hodně míst, která jsou pro ně nedostupná.

Před mnoha lety jsme chtěli provozem jednoho mikrobusu zjednodušit dopravu alespoň několika dětem Jedličkova ústavu i dalším postiženým dětem na každodenní vyučování. Zájem o naši službu se rychle rozšířil, a naším partnerem se stala firma S-MOBIL s.r.o., od které máme zapůjčené tři speciálně upravené mikrobusy a která se stará o jejich provoz i opravy. Naši obětaví řidiči tedy mohou každý den vozit více než dvacet dětí za vzděláním. Od roku 2017 jsme garantem projektu, jehož realizaci převzala Borůvka Vyšehrad, z.s.

Komu jsou nabízeny naše služby

  • dětem Jedličkova ústavu
  • absolventům Jedličkova ústavu – docházka do běžných středních a vysokých škol, podporovaných zaměstnání
  • klientům Speciálně pedagogického centra Jedličkova ústavu navštěvující běžné střední a vysoké školy v Praze
  • všem dětem a mládeži s handicapem
  • řadě neziskovým a dalším organizacím dle potřeb
  • Upozornění: V rámci dopravy neposkytujeme asistenci na místě odvozu a dovozu.

Dokumenty ke stažení

informace pro žadatele o dopravu 2022
Žádost o dopravu 2022-23