Doprava

V současné době je doprava speciálně upravenými mikrobusy nedílnou součástí integrovaného života lidí tělesným postižením. I přes snahu zpřístupnit městskou hromadnou dopravu i osobám na vozíku, je stále ještě hodně míst, která jsou pro ně nedostupná.

Před mnoha lety jsme chtěli provozem jednoho mikrobusu zjednodušit dopravu alespoň několika dětem Jedličkova ústavu i dalším postiženým dětem na každodenní vyučování. Zájem o naši službu se rychle rozšířil, a naším partnerem se stala firma S-MOBIL s.r.o., od které máme zapůjčené tři speciálně upravené mikrobusy a která se stará o jejich provoz i opravy. Naši obětaví řidiči tedy mohou každý den vozit více než dvacet dětí do škol a odpoledních kroužků. Od roku 2017 jsme garantem projektu, jehož realizaci převzala Borůvka Vyšehrad, z.s.

Komu jsou nabízeny naše služby

  • dětem Jedličkova ústavu
  • absolventům Jedličkova ústavu – docházka do běžných středních a vysokých škol, podporovaných zaměstnání
  • klientům Speciálně pedagogického centra Jedličkova ústavu navštěvující běžné střední a vysoké školy v Praze
  • všem dětem a mládeži s handicapem
  • řadě neziskovým a dalším organizacím dle potřeb
  • Upozornění: V rámci dopravy neposkytujeme asistenci na místě odvozu a dovozu.

Dokumenty ke stažení

informace pro žadatele o dopravu
Žádost o dopravu 2020/21

Ochrana osobních údajů