Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

CZ

1.4.2022 jsme zahájili projekt s názvem Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.

Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace Borůvka Praha o.p.s., která pomáhá lidem s tělesným postižením, v následujících oblastech: PR a marketing, budování oblasti příznivců, strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců organizace. Výstupem projektu bude profesionalizace práce organizace, větší flexibilita díky online nástrojům, vytvořený CRM systém a jeho využití pro budování oblasti příznivců a PR organizace, strategický plán a kvalifikovanější zaměstnanci. Konečným dopadem bude poskytování lepších služeb klientům a konkurenceschopnost organizace.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska.

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

 

Kontaktní údaje: Veronika Moudrá, v.moudra@boruvkapraha.cz, tel: 607 069 169

ENG

The aim of the project is to develop and strengthen the capacities of the organization Borůvka Praha o.p.s. in the following areas: PR and marketing, building the area of supporters, strategic planning and training of the organization’s employees.
The output of the project will be the professionalization of the organization’s work, greater flexibility due to online tools, created CRM system and its use for building the area of supporters and PR of the organization, strategic plan and more qualified employees. The final impact will be providing better services to clients and the competitiveness of the organization. The project will be beneficial due to the organization’s need to increase staff and other capacities, it will solve overloading of employees in the administration. The lack of financial resources for development is hampering it in this regard. The main target group is Borůvka Praha o.p.s. and it’s employees. All these points of the project lead to improved long-term sustainability of the organization in the market of non-profit organizations – due to greater adaptation to the changing market in PR and marketing, we will be able to „keep up“ with new marketing methods and thus better target our supporters, donors and partners.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

 

Projekty

Co děláme
Pracuji, tedy jsem 2023-25
Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II.
Aktivity
Druhý život textilu
Seriál