Česká silniční společnost

V roce 2022 jsme započali bližší spolupráci s Českou silniční společností (ČSS).

Byli jsme přizváni na 29. silniční konferenci, kde na podporu naší organizace probíhala akce „Šestka daruje, aneb každý bod se počítá.“ Jednalo se o uspořádání charitativní pomoci pro naši organizaci ve formě netradiční soutěže v hodu na koš, kde se mohl zapojit kdokoli z účastníků konference!
Celkem nás účastníci společně s ČSS podpořili částkou ve výši 43 300 Kč. Výtěžek jde na podporu tréninkového programu pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnávání lidí s handicapem. Děkujeme!

Jsme velice rádi, že se Česká silniční společnost rozhodla nás podpořit i v dalších letech.

V roce 2023 plánujeme spolupráci v rámci několika akcí.

1. 30. Silniční konference v Ostravě
2. WRC 2023 –  Světový silniční kongres

Budeme Vás blíže informovat.