Struktura organizace

Poslání organizace

Borůvka Praha o.p.s. je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je pomáhat lidem s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti a to i vytvářením pracovních příležitostí. Seznamujeme veřejnost s problematikou tělesného postižení mladých lidí a s jejich pracovním zařazením a sami vytváříme vhodná pracovní místa.
Abychom ukázali naši transparentnost jsme od roku 2013 členem Asociace veřejně prospěšných organizací AVPO.

Jsme poskytovatelem náhradního plnění.

Řídící orgány

Statutární orgán – Lenka Nádvorníková
Správní rada – Marcela Langkramerová, Ing. Hana Suchánková, Mgr. Petr Švácha
Dozorčí rada – Mgr. Karolína Harries, Olga Jeřábková, Ing. Jana Seidlová

Spolupráce

Úzce spolupracujeme s organizací Borůvka Vyšehrad, z.s., která po Borůvce Praha o.p.s. převzala projekt dopravy. Nadále zůstáváme garantem projektu a podílíme se na jeho realizaci.

Historie

29. 4. 1998 bylo Ministerstvem vnitra zaregistrováno Občanské sdružení Borůvka.
Ke konci roku 2013 došlo k transformaci na obecně prospěšnou společnost s názvem Borůvka Praha o.p.s.

Ukončené projekty

V roce 2013-2014 probíhal projekt „Strategie, růst a stabilita“, který se zaměřil na rozvoj zaměstnanců organizace, kteří pracují s postiženými klienty, na rozvoj managementu a na stabilizaci organizace v oblasti finančních zdrojů, především v oblasti darů od individuálních a firemních dárců. Pro každého zaměstnance byl naplánován seminář či semináře, které prohloubily jeho znalosti a zkvalitnily tak jeho práci s klienty, v managementu či v projektových znalostech. Projekt byl realizován od 1. července 2013 do 31. 12. 2014 a byl plně financován z Evropské unie z operačního programu Praha Adaptabilita.

Od roku 1998 do roku 2016 probíhal projekt Inkluzivní vzdělávání na podporu dětí v běžných školách středočeského kraje.

Odpovědnost vůči zaměstnancům

Borůvka Praha o.p.s. je zodpovědným zaměstnavatelem. Svým zaměstnancům umožňuje práci na zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu a sama je zaměstnavatelem lidí s tělesným handicapem.

Ochranné známky

Jsme vlastníky těchto ochranných známek

Borůvka®
Charitativní obchůdek Koloběh ®
TA KAVÁRNA ®