Logo o.p.s. Borůvka "Kvalitnější život s handicapem."
Borůvka na Facebooku

Doprava

V současné době je doprava speciálně upravenými mikrobusy nedílnou součástí integrovaného života lidí tělesným postižením. I přes snahu zpřístupnit městskou hromadnou dopravu i osobám na vozíku, je stále ještě hodně míst, která jsou pro ně nedostupná.

Před mnoha lety jsme chtěli provozem jednoho mikrobusu zjednodušit dopravu alespoň několika dětem Jedličkova ústavu i dalším postiženým dětem na každodenní vyučování. Zájem o naši službu se rychle rozšířil, a naším partnerem se stala firma S-MOBIL s.r.o., od které máme zapůjčené dva speciálně upravené mikrobusy a která se stará o jejich provoz i opravy. Naši obětaví řidiči tedy mohou každý den vozit více než dvacet dětí do škol a odpoledních kroužků. Od roku 2017 jsme garantem projektu, jehož realizaci převzala Borůvka Vyšehrad, z.s.

Komu jsou nabízeny naše služby


/public/images/photos/historie/Doprava4m.jpg  /public/images/photos/historie/Doprava3m.jpg  /public/images/photos/historie/Doprava5m.jpg
více-->

Dárci a partneři projektu