Logo o.p.s. Borůvka "Kvalitnější život s handicapem."
Borůvka na Facebooku

Komunitní centrum Borůvka

„Komunitní centrum Borůvka realizuje vzdělávací a kulturní aktivity, jejichž cílem je prevence sociální exkluze, posílení sociální soudržnosti a propojení komunity osob se zdravotním postižením s komunitou osob bez postižení. V rámci komunitního centra budou propagována a komunikována témata spojená s životem lidí se zdravotním postižením.“

Srdečně Vás zveme na všechny jeho akce!

Co, kdy, kde?

_ _

KONCERTY

VZDĚLÁVÁNÍ

VÝSTAVY

TRHY

PODPORA RODIN V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI

KROUŽEK PRO ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY

KOMUNITNÍ KRUHY

SEXY ÚTERKY

_ _

 

Projekt je financován Evropskou unií, z Evropských fondů, Operačního programu Praha - Pól růstu ČR,
(reg. číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000212)

 

/public/images/sponsors/logolink-OP-PPR.jpg